مدیرکل صداوسیمای استان سیستان و بلوچستان:

صدا و سیما با همه ظرفیت‌های موجود در کنار دانشگاه آزاد اسلامی است

تصاویر دیدار صمیمی ریاست دانشگاه با اساتید و پرسنل حوزه های واحد...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

آشنایی با سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

رئیس دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه آزاد سیستان و بلوچستان:

انقلابی‌گری جزو رویکردهای جدید دانشگاه آزاد اسلامی است