اطلاعیه مهم لغو امتحانات حضوری دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان....

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

دکترمیر مطرح کرد؛

حمایت معاون رئیس جمهور از طرح تولید اتانول در دانشگاه آزاد اسلامی سیستان ‌و بلوچستان

شرایط انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه....

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

دکتر کلانتری:

تشکیل اتاق فکر دانشجویی در اولویت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد

سامانه انتخاب محل امتحانات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فعال شد...