رهبر معظم انقلاب سال ۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند/متن پیام...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

سلطانعلی میر:

دقت‌نظر دکتر طهرانچی به بودجه، تلنگری برای شناسایی ظرفیت‌هاست

نشریه زمین‌شناسی ژئوتکنیک در سال ۹۷ منتشر شد/دعوت جهت ارائه مقاله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

در گفتگو با روابط عمومی مطرح شد؛

شمارش معکوس برای راه‌اندازی دانشگاه آزاد اسلامی در عمان

پیام نوروزی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان...

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

پژوهش و فناوری